Zgłoś szkodę

Przygotuj następujące dokumenty:

  • informacje dotyczące danych osobowych uczestników zdarzenia (dowód osobisty, prawo jazdy osoby kierującej pojazdem)
  • dowód rejestracyjny – w przypadku uszkodzenia pojazdu
  • niezbędne informacje dotyczące przedmiotu szkody
  • dokumentację medyczną – w przypadku szkody na osobie (kartę informacyjną, historię choroby)
    numer konta bankowego

Aby zgłosić szkodę, kliknij w logotyp towarzystwa (swojego bądź sprawcy zdarzenia) poniżej. Zostaniesz przekierowany bezpośrednio do odpowiedniej podstrony, następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.